محکم *** ساعتهای آرامش یک قلب رازگو - سپید ...
سه شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۱
سپید ...

نزدیک ِ نمایشگاه ِ کتاب ِ تهران است ... مثل ِ هر سال که اسم ِ کتاب و نمایشگاه ِ کتاب قلقلکم میدهد ، این بار هم فکر ِ آمدن به نمایشگاه ِ کتاب را در سر می پرورانم ... به همسری پیشنهاد داده ام ... تا ببینیم چه میشود ... دوستان کتاب خواسته اند برای معرفی ... دیریست که کتاب نخوانده ام ... دیریست که کتاب ، "خوب" نخوانده ام ... درست و حسابی ... آن طور که باید ... و چندین جلد کتاب که هنوز ورق نخورده اند ... دوستان خواسته اند که چند جلد کتاب ِ خوب معرفی کنم ... نگاهی به کتابخانه ی کوچکم می اندازم ...

"یادتونه...؟!! " مهدی منتصری را حتما بگیرید ... "دشمن عزیز" جین وبستر را پیشنهاد میکنم ... "قطعه ی ۲۶" و "نه ده " حسین قدیانی را هنوز وقت نکرده ام که بخوانم ... "شما که غریبه نیستید" هوشنگ مرادی کرمانی را دوست دارم ... "سرطان بهترین رویداد ِ زندگی من " و "پنج آرزو" به ترجمه حمیدرضا بوالحسنی را کامل نخوانده ام ... "کافه پیانو" فرهاد جعفری با آن تیترهای عجیب و غریبش را دوست داشتم ... "شازده کوچولو" آنتوان که معرف ِ حضور ِ همه تان هست ... سه گانه ی (آنها-اقلیت-گریه های امپراتور) فاضل نظری را دوست دارم ، شعرهایش عجیب بر دل می نشیند ... تمام ِ کتابهای مصطفی مستور را پیشنهاد میکنم ... و کتابهای شعر ِ محمدرضا و گروس عبدالملکیان ... و"شطرنج با ماشین قیامت" که هنوز نخوانده امش ... و کتابهای رضا امیرخانی ... "بی نام" سیدمحمد سادات اخوی و کتابهای قیصر امین پور ... "چهل نامه ی کوتاه به همسرم" ِ نادر ابراهیمی و کتابهای سیدحمیدرضا برقعی ...  و و و و و و .........

نوشته شده توسط فاطمه *** محکم در 23:33 | | لينک به اين مطلب